Upside Down
Adam e un b?iat care tr?ie?te ?n lumea de jos, deasupra lui e o alt? lume, r?sturnat?, cu un c?m gravita?ional opus. C?nd Adam se urc? pe un munte ?nalt, el o ?nt?lne?te pe Eva, o feti?? care tr?ie?te deasupra, unde sunt oamenii boga?i. Cei doi se ?ndr?gostesc ?i, peste ani, ??i doresc foarte mult s? fie ?mpreun?, ?ns? nu doar gravita?iile opuse ?i opresc, ci ?i o mul?ime de oameni ?narma?i care ?in neap?rat la p?strarea separ?rii stricte dintre s?raci ?i boga?i, cei de sus ?i cei de jos. Oamenii care tr?iesc ?n cele dou? lumi interac?ioneaz? cel mai aproape ?ntr-o cl?dire de birouri care le une?te ?i ?n care cubiculele celor s?raci sunt "pe podea", iar ale celor boga?i "pe tavan".
Server
We Recommend

Category: Dragoste | Comments: 0
avatar